همکاران محترم: از پذيرش مسافرين داراي پاسپورت افغانستان، پاکستان، قطري، تايلندي و بنگلادش بدون داشتن
همکاران محترم: از پذيرش مسافرين داراي پاسپورت افغانستان، پاکستان، قطري، تايلندي و بنگلادش بدون داشتن مجوزهاي لازم در کليه پروازها جلوگيري بعمل خواهد آمد و مسئوليت خسارات وارده بعهده دفتر صادر کننده بليط مي باشد  . سایر اعلانات